General Informaton


EN

Here we publish the details of our currently running PCE grant financed by the Romanian Ministry of Research and Innovation. The grant started in August 2017 and ends in December 2019 (30 months).

Grant code: PN-III-P4-ID-PCE-2016-0404
Grant title: Sex differences in life-history traits in birds and mammals: the
significance of physiological state

Principal investigator: Péter László Pap, Babeș-Bolyai University, Cluj

Grant summary: Life-history theory seeks to understand the evolution of fundamental biological traits with crucial effect on lifetime performance, such as number of offspring produced, survival prospect and lifespan. Studies of life-history theory demonstrated that (1) there is an inverse association between reproductive effort and survival success, (2) species dramatically differ in life-history tactics (some give priority to reproductive effort, others excel in survival), and (3) there is considerable variation in sex differences in life histories (e.g. in many vertebrate species females outlive males). However, the mechanisms that underlie these three patterns are still poorly understood. Although the role physiological systems might play in underpinning the first two patterns are increasingly documented, whether these do also account for sex differences in life histories is still largely unknown. We propose a novel research agenda that addresses this latter issue. For this, we (1) describe the inherently intricate physiological network via multiple markers of innate immunity, oxidative balance and insulin signalling, (2) make use of unprecedented data sets collected by the PI’s team, (3) consider beyond life-history traits (mortality and lifespan) those behavioural, morphological and social traits that are rooted in differences between males and females in terms of sexual selection intensity (mating systems, parental care, sexual size dimorphism and adult sex ratio), and (4) use the phylogenetic comparative approach, a powerful statistical tool to answer evolutionary questions, spanning a large number of ecologically diverse species of birds and mammals. We seek to answer the following questions: (1) Does sex-specific parental effort explain the sexual differences in immune defence and oxidative state? (2) Does sex-specific physiology explain the differential mortality rate and lifespan of males and females? (3) Does sex-specific physiological traits explain adult sex ratio?

—————————————————————————————————————————————–

RO

Aici publicăm detalii privind grantul nostru PCE în derulare care a fost finanțat de către Ministerul Cercetării și Inovației. Grantul a fost lansat în august 2017 și va rula până în decembrie 2019 (30 de luni).

Cod grant: PN-III-P4-ID-PCE-2016-0404
Titlu grant: Dimorfism sexual în caracterele de viață la păsări și la mamifere: semnificația condiției fiziologice
Director grant: Pap Péter László, Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj

Rezumat grant: Teoria caracterelor de viață propune explicații pentru a înțelege evoluția trăsăturilor biologice fundamentale, care au un efect profund asupra succesului reproductiv și anume asupra numărului progeniturilor, probabilității de supraviețuire și longevității. Studiile privind evoluția caracterelor de viață au demonstrat că: (1) există o relație invers proporțională între efortul reproductiv și succesul de supraviețuire, (2) speciile diferă semnificativ in ceea ce privește caracterele de viață, și (3) există o variație considerabilă între sexe în ceea ce privește investiția în caracterele de viață. Cu toate acestea, mecanismele care stau la baza acestor diferențe a caracterelor între specii și sexe sunt puțin cunoscute. S-a dovedit, că sistemele fiziologice pot media relația negativă sau pozitivă între diferite caractere de viață și pot explica diferențele între specii, însă rolul acestora în divergența între sexe în aceste caractere de viață este puțin cunoscut. În prezentul proiect propunem o agendă de cercetări fiziologice menită să analizeze aceste probleme. În acest scop (1) vom investiga, prin prisma evaluării unor parametrii specifici, complexitatea interacțiunilor sistemului imunitar înnăscut, stresului oxidativ și a căii de semnalizare prin insulina, (2) vom înființa o bază de date cuprinzând caractere fiziologice determinate de către echipa directorului de proiect, (3) vom colecta date despre caracterele de viață pe sexe, și (4) vom folosi metode moderne de analiză comparativă de statistică, utilizând date din două clase de animale vertebrate: păsări și mamifere. Ne propunem să răspundem la următoarele întrebări: (1) Efortul parental poate explica diferențele între sexe în ceea ce privește sistemul imunitar înnăscut și starea oxidativă? (2) Diferențele sexuale în caracterele fiziologice pot explica rata de mortalitate și longevitatea sexelor? și (3) Diferențele sexuale în caracterele fiziologice pot explica raportul numeric între sexe dintr-o populație?